Huisregels

Huisregels

Intern reglement

Beste bezoekers,

 

Om u te helpen uw bezoek en dat van de andere gasten in Thermen Mineraal zo aangenaam mogelijk te maken, hebben we voor u een aantal richtregels uitgewerkt. Wanneer deze gerespecteerd worden, kan iedereen ongestoord en optimaal genieten van een aantal heerlijke en ontspannende sauna-uren. Elke bezoeker verklaart kennis te hebben genomen van onderstaande regels.

Thermen Mineraal behoudt zich het recht voor om personen die een inbreuk plegen tegen de huisregels of die zich ongepast gedragen, de toegang tot het ganse complex te ontzeggen en evt. te verwijderen uit het complex.

Thermen Mineraal  behoudt zich tevens het recht voor om personen geen toegang te verlenen tot het complex.

Het ontvreemden of beschadigen (of poging tot) van voorwerpen die eigendom zijn van Thermen Mineraal en/of haar bezoekers, leidt onmiddellijk tot uitwijzing uit het complex. Er wordt steeds aangifte gedaan bij de politie.

Bij inbreuk tegen de vermelde regels, wordt het abonnement ontbonden zonder terugbetaling of enige andere vergoeding. Thermen Mineraal kan alle maatregelen nemen ten aanzien van personen of goederen voor de uitvoering van deze regels.

 

Teneinde de veiligheid, rust en orde te garanderen en ongewenst gedrag te voorkomen maakt Thermen Mineraal gebruik van cameratoezicht. De bezoeker wordt hierop attent gemaakt bij het betreden van Thermen Mineraal.

 

Kortingsbonnen zijn niet cumuleerbaar.

 

Het verzorgen van de persoonlijke hygiëne zoals o.a. poetsen, scheren, haar kleuren,… is niet toegestaan.

 

Wij behouden het recht om foutief verstrekte informatie op website, folders of reclame te corrigeren, zowel voor als na inschrijvingen of reservaties. Thermen Mineraal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten, vergetelheden of misverstanden die hieruit kunnen voortvloeien.

 

Thermen Mineraal is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van technische problemen en schade als gevolg van water, stroom- en gastoevoerproblemen.

In geval van overmacht worden de verplichtingen van Thermen Mineraal opgeschort.

 

Iedere bezoeker is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om u hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzekeringsmakelaar. Noch Thermen Mineraal, noch haar medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van Thermen Mineraal. Gelieve al uw waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor bestemde lockers of safes.

 


 Toelatingsvoorwaarden sauna :

 

 1. Bezoekers  moeten van algemeen goed gedrag, voorkomend, niet aanstellerig, niet opstandig, niet agressief, niet discriminerend, opdringerig of exhibitionistisch zijn.
 2. Bezoekers moeten zich onderwerpen aan de aanwijzingen en opmerkingen van het personeel en de verantwoordelijken.
 3. Bezoekers moeten zich gedragen volgens de normen van hygiëne en netheid.
 4. Aspirant-bezoekers die zich in groep aanbieden en/of (een) groep vormen tijdens het bezoek, kunnen de toegang tot het complex worden geweigerd en/of uit het complex worden verwijderd.
 5. Het is aangewezen dit saunacomplex als koppel of met het gezin te bezoeken. Thermen Mineraal is geen ontmoetingsplaats voor afspraakjes.
 6. De directie behoudt zich het recht voor ten alle tijde bezoekers en gebruikers de toegang tot het saunacomplex te weigeren.
 7. De bel-of triltoon van elke gsm stoort de ontspannen sfeer. Hij blijft daarom zonder uitzondering in de vestiaire en kan enkel gebruikt worden aan het onthaal. Het binnenbrengen van een toestel waarmee foto’s en/of bewegende beelden kunnen gemaakt worden, is verboden.
 8. Roken mag enkel in de rokersruimte die daartoe speciaal werd ingericht.
 9. In het thermengedeelte is het dragen van zwemkledij of andere kledij (behalve badmantel en/of handdoek) verboden. Aangezien saunagebruik naakt gebeurt, let er op dat uw houding niet aanstootgevend is voor de andere bezoekers; ook niet op de zonneweide. In het restaurantgedeelte en alle gangen is het dragen van een badmantel verplicht.
 10. Ook andere bezoekers vinden het aangenaam om even te kunnen uitrusten op onze ligzetels. Daarom vragen we u om de ligzetels niet te reserveren door middel van een handdoek of andere persoonlijke zaken. Dat geldt ook voor de tijd die u in de sauna, hamman, zwembad of jacuzzi doorbrengt. Onze medewerkers zullen de gereserveerde zetels vrijmaken.
 11. Maak gerust uw keuze uit onze uitgebreid aanbod aan heerlijke gerechten en dranken. Om veiligheids- en gezondheidsredenen is het evenwel verboden om eten en drank mee te nemen in het thermengedeelte en de stille rustruimte. Eigen eten en drank meebrengen is om dezelfde redenen niet toegestaan.
 12. Dieren zijn niet toegelaten in Thermen Mineraal
 13. Om de verstandhouding met het personeel en de andere bezoekers optimaal te houden, verzoeken we u de intimiteiten die het niveau van een zoen overstijgen niet in Thermen Mineraal uit te wisselen. Ons personeel is opgedragen om, bij niet naleving, de betrokken personen de toegang tot Thermen Mineraal te ontzeggen.
 14. Uw sleutel is voor u en voor ons een belangrijk item tijdens uw verblijf in Thermen Mineraal, zowel voor bestellingen, uw afrekening en het bewaken van uw persoonlijke eigendommen. Geef de sleutel steeds af aan de bar, laat hem nooit onbewaakt achter bv. in uw badmantel.  Thermen Mineraal is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen voorwerpen.
 15. Voor de aanvang van uw thermenbezoek, vragen we u om zich grondig te douchen. Ook voor en na elk saunabezoek (stoombad, jaccuzi en baden) is het nemen van een douche verplicht. Let er ook steeds op dat u een handdoek onder het ganse lichaam legt in de saunacabines. Het gebruik van de ontsmettende voetsproeiers is verplicht na elk toiletbezoek en aangewezen bij het betreden van het thermengedeelte.
 16. Het dragen van badslippers is verplicht.
 17. Ontspanning vraagt om rust. Dat geldt voor alle bezoekers van Thermen Mineraal. Zowel in de saunacabines, de hammam, de jaccuzis, de tuin en alle baden. Ook tijdens de opgietsessies is stilte aangewezen. In de stille rustruimte is absolute stilte gewenst.
 18. Om optimaal te genieten van uw saunabezoek, tracht steeds goed en lang genoeg af te koelen na elke sauna- of hammambeurt. Het zal je ontspanning en nachtrust bevorderen.
 19. Het gebruik van eigen opgietmiddelen is absoluut verboden.
 20. Het dragen van een zwembril(letje) is streng verboden.
 21.  De zwembaden zijn niet bedoeld als recreatiebaden. Ballen en andere speeltuigen zijn niet toegestaan. Kinderen dienen steeds onder het toezicht van de ouders te blijven. We vragen aan de ouders om ten allen tijde de rust en kalmte te bewaren, de kinderen nooit alleen te laten en geen speeltuigen mee in het zwembad te nemen. Kleine kindjes die nog niet zindelijk zijn, vragen we om een zwempamper te dragen.
 22. Sportzakken en andere grote zakken blijven in de vestiaire. Aan de receptie verschaft men u graag een sterke plasticzak. Thermen Mineraal is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen voorwerpen.
 23.  Alcohol en hoge temperaturen zijn niet steeds de beste vrienden. Let daarom op het gebruik ervan. Bij overmatig alcoholgebruik zal u de toegang tot het complex ontzegd worden. Het personeel behoudt zich het recht voor om u alcoholische consumpties te weigeren.
 24. Klanten die de thermen bezoeken, verklaren in goede gezondheid te verkeren. Bezoekers met een eventuele medische aandooening zijn verplicht dit bij aankomst te melden aan de directie.
  Personen die voor een eerste maal Thermen Mineraal bezoeken, dienen dit te melden aan de receptie. Gezien het familiale en veilige karakter van de thermen, vragen wij om bij een eerste bezoek steeds in koppel te komen. Zoniet zal de toegang geweigerd worden.

U wordt zo dadelijk doorverbonden naar de beveiligde omgeving om uw betaling uit te voeren.